Bibliografia

En aquest apartat us presentem una selecció de llibres sobre raonament probatori del fons de la Biblioteca de Montilivi, subdividit alfabèticament pel cognom de l’autor i seguint l’estil de citació APA.